Day

juni 11, 2024
GSS werkt momenteel bij vijf boeren aan onderzoeksprojecten op het vlak van mineralenbalans in de bodem, activiteit van het bodemleven en gewasgezondheid. Een project richt zich specifiek op minerale voeding van het gewas en afbouw van bestrijdingsmiddelengebruik. Binnen de projecten wordt samengewerkt met de adviseurs van CO2L farming, de RUG en Soilbeat.  
Read More
Eindrapportage van het boerenexperiment: Libjende Lânbou It Heidenskip, waarin de bodemgezondheid uitgebreid wordt behandeld binnen de context van het melkveebedrijf. Resultaten van bodemgezondheidsindicatoren van een conventioneel bedrijf, biologisch bedrijf en bedrijf in omschakeling. 20240529 GSS LLHS Eindrapportage
Read More