Eindrapportage Libjende Lânbou Ferwâlde

Eindrapportage van het boerenexperiment: Libjende Lânbou Ferwâlde, waarin de bodemgezondheid uitgebreid wordt behandeld binnen de context van het melkveebedrijf. Resultaten van 6 percelen van 3 melkveebedrijven in Ferwoude en Workum. Toepassing en effect van bermgras compost wordt bediscussieerd.

20240624 GSS LLF Eindrapportage DEF