Interreg North Sea Region project

Voorbereiding van een project op het gebied van aquathermie met verschillende regio’s in het Interreg Noordzee gebied. In opdracht van Provinsje Fryslân.

https://northsearegion.eu/