Systeem denken

Systeem denken is essentieel om tot de kern van zaken te komen.

Denken vanuit het systeem, vanuit het levende geheel is essentieel om tot de 'root causes' van de vele maatschappelijke problemen te komen. Eigenlijk hebben al deze problemen een gezamenlijke wortel namelijk hoe we omgaan met het ecologische systeem en de natuurlijke bronnen en hoe we als mensen onderling met elkaar omgaan. Het is tijd voor minder egoïsme en meer delen als mensen onderling en met de omgeving waar we deel vanuit maken.

Bij Galama Sustainable Solutions zijn we bewust van het feit dat elk proces en elk organisme verbonden is aan het grote geheel. Binnen het Systeem Aarde zijn talloze subsystemen te definiëren die als semi-onafhankelijk kunnen worden gezien.

Voorbeelden van subsystemen zijn de biosfeer, ecosystemen, habitats, steden, dorpen, boerderijen, percelen, en op noch kleinere schaal de wortelzone van een plant of de microbiële gemeenschap binnen een bodem-aggregaat. Voor al deze systemen geldt dat ze verbonden zijn en afhankelijk van de energie en materialen binnen systeem aarde. Systeem aarde is onderdeel van het zonnestelsel en ontvangt 'hoogwaardige' zonne-energie, welke op aarde wordt verbruikt en vervolgens weer afgegeven als 'laagwaardige' omgevingswarmte, infraroodstraling, aan het hele al. Energie blijft altijd behouden, maar de kwaliteit (exergie) neemt af. Het is deze exergetische gradiënt die alle processen op aarde drijft. Het levende systeem ontwikkeld zich zo dat de exergie optimaal wordt benut en dat de energiestroom vele processen en ontwikkeling drijft. Alle functies in het systeem ontwikkelen zich zo dat het systeem als geheel meer energie kan opvangen en gebruiken. Huidige menselijke gedrag is uitermate destructief en verspillend. Het zorgt voor verzwakking van het systeem en waarschijnlijk voor de ineenstorting hiervan.