Energie

Energie is overal. Alle materiaal bevat energie (E=mc2), hierdoor raakt beschikbaarheid van energie alle processen in de maatschappij en in de ecologie.

De energietransitie is hierdoor een grootse uitdaging, maar met het opraken van fossiele brandstoffen ook een noodzaak. Vanuit milieuoogpunt is een snelle omschakeling vereist. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt koolstofdioxide vrij en wordt het broeikaseffect versterkt waardoor we te maken hebben met klimaatverandering en opwarming van de aarde. Al het leven op aarde staat onder grote druk, veranderingen van temperatuur en zuurtegraad van de oceanen (door meer opgeloste CO2) kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de voedselketen op aarde. Daarnaast resulteert de verbranding van fossiele brandstoffen in de productie van fijnstof en smog. Dit vormt een direct gevaar voor de gezondheid.

Bij Galama Sustainable Solutions zijn we bekend met duurzame energiebronnen en weten we hoe belangrijk integrale oplossingen zijn waarin energiegebruikers en producenten met elkaar zijn verbonden.

Het is inmiddels bij een breed publiek duidelijk dat we zo snel mogelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen af moeten. De vraag die automatisch volgt is hoe we de overstap naar duurzame alternatieven kunnen maken. In onze visie zijn lokale energiesystemen met lokale opwek van energie, distributie en energieopslag niet weg te denken uit een toekomstige energievoorziening. Minstens net zo belangrijk is het beperken van energieverbruik, verspilling voorkomen en energie gebruiken wanneer het aanbod het grootst is. Wij ontwerpen energiesystemen die onafhankelijk van fossiele brandstoffen kunnen werken en waarbij efficiënt gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen.