Projecten

Bij Galama Sustainable Solutions draait alles om duurzaamheid

We willen dat de projecten waar we aan werken bijdragen aan het beter omgaan met onze leefomgeving, natuur, natuurlijke bronnen en de medemens. Projecten kunnen ook betrekking hebben op het beter begrijpen en definiëren van de wereld waarin we leven. We nemen de biofysische grenswaarden als systeemgrenzen zodat we de mogelijkheden van toekomstige generaties niet verder beperken en weer ruimte geven aan de natuur en biodiversiteit. Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s waar we op dit moment actief aan werken en van projecten die we recent hebben afgerond.

Interreg North Sea Region project

Voorbereiding van een project op het gebied van aquathermie met verschillende regio’s in het Interreg...
Lees meer

Presentatie op de EU sustainable energy week 2021

Presentatie (Energy talk) over de ambitie van Provinsje Fryslân op het gebied van aquathermie en...
Lees meer

ARENA – Innovatie Platform Regeneratieve Landbouw Noord Nederland

Omdat wij een duurzame wereld voor ogen hebben en inzien dat duurzame landbouw de basis...
Lees meer

Integrale energietransitie visie provinsje Fryslân

Onderwerp: Energietransitie In opdracht van Provinsje Fryslân, in samenwerking met: New Energy Coalition Ontwikkeling van...
Lees meer

Ontwikkeling duurzaam dorp Reahûs

Onderwerp: Energie onafhankelijk In samenwerking met: Energiecoöperatie Reahûs, The Early Birds Ontwikkeling van plannen voor...
Lees meer

Aquathermie en de warmtetransitie in Fryslân / Wetterwaarmte – jout enerzjy oan de Fryske ekonomy

Onderwerp: Warmtetransitie In opdracht van Provinsje Fryslân Achtergrondinformatie t.b.v. beleidsvisie warmtetransitie Fryslân. Analyse van warmtetechnieken...
Lees meer

LIFE Waterwarmth / verkenning Europees onderzoektraject LIFE

Onderwerp: Aquathermie In opdracht van Provinsje Fryslân Verkenning van de state-of-the-art van aquathermie, bijeenbrengen consortium...
Lees meer

Duurzaamheidsanalyse van de melkveehouderij en landbouw in Nederland

Onderwerp: Energiekringlopen in de landbouw Eigen onderzoek, in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen Een uitgebreide systeemanalyse...
Lees meer