Projecten

Bij Galama Sustainable Solutions draait alles om duurzaamheid

We willen dat de projecten waar we aan werken bijdragen aan het beter omgaan met onze leefomgeving, natuur, natuurlijke bronnen en de medemens. Projecten kunnen ook betrekking hebben op het beter begrijpen en definiëren van de wereld waarin we leven. We nemen de biofysische grenswaarden als systeemgrenzen zodat we de mogelijkheden van toekomstige generaties niet verder beperken en weer ruimte geven aan de natuur en biodiversiteit. Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s waar we op dit moment actief aan werken en van projecten die we recent hebben afgerond.

Projecten bodemgezondheid 2024-2025

GSS werkt momenteel bij vijf boeren aan onderzoeksprojecten op het vlak van mineralenbalans in de...
Lees meer

Overzicht Bodemindicatoren SoilBeat

Galama Sustainable Solutions werkt op dit moment aan de afronding van een goed overzicht van...
Lees meer

Regeneratieve Samenwerking Veehouderij en Akkerbouw bij Piaam

Dit project is gedurende 2023 in opdracht van, en in samenwerking met CO2L Farming Advies...
Lees meer

Projecten Regeneratieve Landbouw

Galama Sustainable Solutions werkt op dit momemnt aan verschillende praktijkprojecten op het vlak van regeneratieve...
Lees meer

Interreg North Sea Project WaterWarmth Goedgekeurd

Het project ‘WaterWarmth’ (omvang 8 miljoen) dat Galama Sustainable Solutions in opdracht van de provinsje...
Lees meer

Interreg North-West Europe project

apr. 2022 – dec. 2022 Meewerken met de ontwikkeling en indiening van een Interreg North...
Lees meer

Studie naar emissie van broeikassen uit veengebieden

nov. 2022 – dec. 2022 Burostudie naar effecten van beheersmaatregelen op CO2 uitstoot uit veengebieden....
Lees meer

Onderzoek naar Smart integrated Decentralised Energy Systems (SIDES)

jul 2022- juni 2023 Energiespecialisten vanuit vele werkvelden zijn het eens over het feit dat...
Lees meer

Interreg North Sea Region project

feb. 2022 – nov. 2022 Ontwikkeling en indiening van een Interreg North Sea aanvraag (WaterWarmth)...
Lees meer

Presentatie op de EU sustainable energy week 2021

Presentatie (Energy talk) over de ambitie van Provinsje Fryslân op het gebied van aquathermie en...
Lees meer

ARENA – Innovatie Platform Regeneratieve Landbouw Noord Nederland

Omdat wij een duurzame wereld voor ogen hebben en inzien dat duurzame landbouw de basis...
Lees meer

Integrale energietransitie visie provinsje Fryslân

Onderwerp: Energietransitie In opdracht van Provinsje Fryslân, in samenwerking met: New Energy Coalition Ontwikkeling van...
Lees meer

Ontwikkeling duurzaam dorp Reahûs

Onderwerp: Energie onafhankelijk In samenwerking met: Energiecoöperatie Reahûs, The Early Birds Ontwikkeling van plannen voor...
Lees meer

Aquathermie en de warmtetransitie in Fryslân / Wetterwaarmte – jout enerzjy oan de Fryske ekonomy

Onderwerp: Warmtetransitie In opdracht van Provinsje Fryslân Achtergrondinformatie t.b.v. beleidsvisie warmtetransitie Fryslân. Analyse van warmtetechnieken...
Lees meer

LIFE Waterwarmth / verkenning Europees onderzoektraject LIFE

Onderwerp: Aquathermie In opdracht van Provinsje Fryslân Verkenning van de state-of-the-art van aquathermie, bijeenbrengen consortium...
Lees meer

Duurzaamheidsanalyse van de melkveehouderij en landbouw in Nederland

Onderwerp: Energiekringlopen in de landbouw Eigen onderzoek, in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen Een uitgebreide systeemanalyse...
Lees meer