Projecten

Bij Galama Sustainable Solutions draait alles om duurzaamheid

We willen dat de projecten waar we aan werken bijdragen aan het beter omgaan met onze leefomgeving, natuur, natuurlijke bronnen en de medemens. Projecten kunnen ook betrekking hebben op het beter begrijpen en definiëren van de wereld waarin we leven. We nemen de biofysische grenswaarden als systeemgrenzen zodat we de mogelijkheden van toekomstige generaties niet verder beperken en weer ruimte geven aan de natuur en biodiversiteit. Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s waar we op dit moment actief aan werken en van projecten die we recent hebben afgerond.

Overzicht Bodemindicatoren SoilBeat

Galama Sustainable Solutions werkt op dit moment aan de afronding van een goed overzicht van...
Lees meer

Regeneratieve Samenwerking Veehouderij en Akkerbouw bij Piaam

Dit project is gedurende 2023 in opdracht van, en in samenwerking met CO2L Farming Advies...
Lees meer

Projecten Regeneratieve Landbouw

Galama Sustainable Solutions werkt op dit momemnt aan verschillende praktijkprojecten op het vlak van regeneratieve...
Lees meer

Interreg North Sea Project WaterWarmth Goedgekeurd

Het project ‘WaterWarmth’ (omvang 8 miljoen) dat Galama Sustainable Solutions in opdracht van de provinsje...
Lees meer

Interreg North-West Europe project

apr. 2022 – dec. 2022 Meewerken met de ontwikkeling en indiening van een Interreg North...
Lees meer

Studie naar emissie van broeikassen uit veengebieden

nov. 2022 – dec. 2022 Burostudie naar effecten van beheersmaatregelen op CO2 uitstoot uit veengebieden....
Lees meer

Onderzoek naar Smart integrated Decentralised Energy Systems (SIDES)

jul 2022- juni 2023 Energiespecialisten vanuit vele werkvelden zijn het eens over het feit dat...
Lees meer

Interreg North Sea Region project

feb. 2022 – nov. 2022 Ontwikkeling en indiening van een Interreg North Sea aanvraag (WaterWarmth)...
Lees meer

Presentatie op de EU sustainable energy week 2021

Presentatie (Energy talk) over de ambitie van Provinsje Fryslân op het gebied van aquathermie en...
Lees meer