Water

‘Water is leven’ is een veel gehoorde uitspraak en het is waar. Water is rondom aanwezig, soms als drinkbaar zoet water, maar nog veel meer als zeewater of vastgehouden in ijs.

Water vormt het landschap. Het is het oplosmiddel van de chemie van de natuur en door transport van water worden mineralen aangevoerd en afgezet. De beschikbaarheid van water is een randvoorwaarde voor het leven en is aanwezig in de kleinste cellen van al het leven op aarde.

Bij Galama Sustainable Solutions hebben we ruime ervaring met watertechnologie en watermanagement en blijven we goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector.

Technologieën die ontwikkeld worden voor drinkwaterproductie en het zuiveren en onttrekken van specifieke stoffen aan water zijn van groot belang in een maatschappij die berust op kringlopen. De beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater is van groot belang voor de landbouw en de natuur, des te meer nu recentelijk langere perioden van droogte zijn voorgekomen. Daarnaast is watermanagement belangrijk met het oog op veiligheid. Overstromingen vormen immers een belangrijk onderdeel van ons geschiedenis. Als we het over integraal denken hebben dan hebben we het ook over de combinatie tussen watertechnologie, watermanagement en energie. Wij werken aan het onttrekken en opslaan van verschillende vormen van energie in water en aan het slim inzetten van gemalen en het gebruik maken van bergingscapaciteit om energie te besparen en op te wekken.