Omgeving

De omgeving is de gedeelde ruimte om ons heen, ons milieu. Deze ruimte delen we niet alleen met ons medemens, maar ook met de natuur en de dieren.

De omgeving kunnen we zien, ruiken, horen, voelen, beleven en we kunnen haar veranderen en aanpassen. In een natuurlijke situatie bevindt de omgeving zich in een bepaald semi-evenwicht. Er vinden wel veranderingen plaats, maar als het klimaat en de beschikbaarheid van voedingstoffen, energie en water niet veranderen zullen deze veranderingen klein zijn. Voor het cultiveren van een natuurlijk landschap is arbeid nodig, er wordt energie verbruikt en ook voor de instandhouding van een gecultiveerd landschap is blijvende energie input vereist. Bij terugtrekking van de mens zal er opnieuw een evenwichtssituatie worden bereikt. Deze kan afhankelijk van de aard van de aanpassingen die de mens heeft gedaan tot een ander systeem leiden. Met name als sleutelsoorten voor de instandhouding van een landschap verdwijnen tijdens het in cultuur brengen zal het oorspronkelijke ecologische systeem niet terug keren.

Bij Galama Sustainable Solutions begrijpen we dat de omgeving een complex netwerk van soorten en factoren bevat. Vele processen kunnen we niet ten volle doorgronden en van een ontelbaar aantal relaties kennen we het bestaan niet eens.

Wat we wel ongeveer weten is hoe een natuurlijk systeem zich als geheel ontwikkeld en hoe menselijk handelen evenwichten en relaties binnen het milieu kunnen beïnvloeden. Daarnaast begrijpen we dat we in een duurzame wereld volledig afhankelijk zijn van de ecosysteemdiensten uit ons omgeving. Dat betekent ook dat de schade die we nu toebrengen aan onze omgeving grote beperkingen oplegt aan de beschikbare bronnen van de toekomst. Wij beseffen ons dat alles wat we doen impact heeft op de omgeving en dat deze impact binnen een tijdsbestek nooit groter mag zijn dan wat de natuur in die tijd kan herstellen. Bij al ons werk staan de ecologische randvoorwaarden, die de omgeving aan ons handelen stelt, hoog in het vaandel.