Publicaties

Verhalen over duurzaamheid en duurzame technologie met een wetenschappelijke basis

Bij het schrijven van rapporten en publicaties baseren we ons zoveel mogelijk op wetenschappelijke bronnen en officiële cijfers van nationale en internationale organisaties en instanties. Deze gegevens brengen we bijeen waarna we ze interpreteren en in perspectief plaatsen. We willen u als lezer ten alle tijde een document aanbieden waarmee u zelf uw eigen kritische mening kunt vormen.

Wij staan op om samen te werken aan publicaties, (nieuws)artikelen, rapporten of presentaties op duurzame thema’s.

Eindrapportage Libjende Lânbou It Heidenskip

Eindrapportage van het boerenexperiment: Libjende Lânbou It Heidenskip, waarin de bodemgezondheid uitgebreid wordt behandeld binnen...
Lees meer

Smart Integrated Decentralised Energy Systems

Van juli 2022 t/m mei 2023 werkte Galama Sustainable Solutions aan een project op het...
Lees meer

Beschouwing over landbouw, ecologie en maatschappij

Het is tijd voor een omschakeling in het denken over landbouw, een paradigmaverschuiving. Het is...
Lees meer

Rapport Samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij bij Piaam, 2023

Dit adviesrapport is geschreven als een ambitieuze mogelijkheid tot verdere samenwerking waarbij herstellen van bodemleven...
Lees meer

Regeneratieve landbouw en koolstofvastlegging

Rapportage met actuele inzichten uit de wetenschappelijke literatuur over vorming en behoudt van bodem organische...
Lees meer

AReNA – introductie

AReNA is een platform voor agroecologie, regeneratieve en natuurgedreven landbouw in Noord Nederland dat op...
Lees meer

Hoe voetafdrukken worden bepaald

De levenscyclusanalyse wordt steeds vaker gebruikt om het effect van een product op het milieu...
Lees meer

Duurzaam leven: effectief uw voetafdruk verkleinen

Na het lezen van dit artikel weet u wat meer over duurzaamheid en hoe dat...
Lees meer

Waterstof: stand van zaken en perspectief voor 2030

Onderzoeksrapport over duurzame waterstofproductie en vooruitblik naar de nabije toekomst. Inclusief uitgebreide samenvatting. Na het...
Lees meer

Interessante boeken

Landbouw

Stika, John. A Soil Owner’s Manual. Createspace Independent Publishing Platform. 2016.

Massy, Charles. Call of the Reed Warbler. Chelsea Green Publishing Co; 2020.

Brown, G. & White, C. Dirt to Soil. Chelsea Green Publishing Co; 2018.

Datnoff L.E, Elmer W.H, Huber D.M. Mineral Nutrition and Plant Disease. St. Paul, Minn.: American Phytopathological Society, 2007

Lowenfels J, Lewis W. Het Bodemvoedselweb. Timber Press; 2012.

Janssen C, de Boer J. Boer Doet Leven. Lecturis; 2020.

Pollan M. The Omnivore’s Dilemma. Bloomsbury; 2009.

Energie

Burger C, Froggatt A,  Mitchell C, Weinmann J. Decentralised Energy, A Global Game Changer. Ubiquity press; 2021.

Giampietro M, Mayumi K, Sorman, A.H. Energy Analysis for a Sustainable Future, Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism. Routledge; 2015.

Smil V. Energy Transitions: Global and National Perspectives. Praeger; 2017.

Hall CAS, Klitgaard K. Energy and the Wealth of Nations – An Introduction to Biophysical Economics. Springer; 2018.

Guzmán Casado G, González de Molina M. Energy in Agroecosystems – a Tool for Assessing Sustainability. CRC Press – Taylor & Francis; 2017.

Overig

Fiscus D A, Fath B D. Foundations for sustainability: A coherent framework of life-environment relations. Academic Press; 2019.

Felber C. Change Everything, Creating an Economy for the Common Good. Zed Books Ltd.; 2019.

Berners-lee M. How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything. Profile Books; 2010.

Shiva V. Making Peace with the Earth. Pluto Press; 2013.

Bryson, Bill. A Short History of Nearly Everything. Black Swan; 2003.