Galama Sustainable Solutions

Waar duurzaam de norm is

Bent u op zoek naar een expert op het vlak van duurzaamheid, regeneratieve landbouw en bodems, energie, water en omgeving en landschap? Wij nemen al deze zaken mee in een integrale visie. Expert op het vlak van maatschappelijke transities.

Wij streven naar een duurzame wereld en werken enkel aan projecten die hiertoe bijdragen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek, actuele resultaten en een sterk analytisch vermogen komen we tot inzichten die de impact en relevantie van uw project vergroten. Vanuit ons systeemdenken kunnen we u helpen een visie te ontwikkelen om keuzes en investeringen te maken die bijdragen aan een betere maatschappij. Als u stappen wilt zetten, bepalen wij samen met u de route naar duurzaam. Wij hebben volop ideeën en voldoende kennis die daartoe kunnen bijdragen en kijken ernaar uit om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Landbouw

Landbouw voorziet de maatschappij van energie in de vorm van voedsel. Regeneratieve landbouw versterkt daarnaast het gehele ecologische systeem en vergroot de natuurlijke productiecapaciteit.

Lees meer

Systeem denken

Vanuit duurzaamheid zal alles wat we doen moeten bijdragen aan het grote geheel, bij GSS redeneren we vanuit het grote levende geheel: systeem Aarde. 

Lees meer

Energie & Warmte

Energie is overal. Alle materiaal bevat energie (E=mc2), hierdoor raakt beschikbaarheid van energie alle processen in de maatschappij en in de ecologie.

Lees meer

Water

‘Water is leven’ is een veel gehoorde uitspraak en het is waar. Water is rondom aanwezig, soms als drinkbaar zoet water, maar nog veel meer als zeewater of vastgehouden in ijs.

Lees meer

Omgeving

De omgeving is de gedeelde ruimte om ons heen, ons milieu. Deze ruimte delen we niet alleen met ons medemens, maar ook met de natuur en de dieren.

Lees meer

“Neem slechts wat u nodig heeft en laat het land achter zoals u het aantrof”

- Zegswijze van de Arapaho Indianen

Zo staan wij erin

Alles wat we doen heeft een impact op onze omgeving, die we delen met vele dieren en planten. Alhoewel, delen? We denken vaak eerst aan onszelf en aan ons eigen behoeften, voordat we nadenken over de invloed op ons milieu. Bij Galama Sustainable Solutions stellen we de omgeving, het ecosysteem, natuurlijke processen en kringlopen centraal. Door duurzame technologieën en werkwijzen kunnen we de natuur weer meer ruimte bieden of, nog beter, weer integreren in ons bestaan. We zijn tenslotte allen onderdeel van het ecosysteem ‘Aarde’.