“Gelukkig zijn we volop in een energie transitie, toch?!”

Een beschouwing over de illusie van de huidige transitie naar een duurzame wereld op basis van cijfers over het huidige en het verwachte energieverbruik en koolstofdioxide uitstoot. We zullen veel minder energie moeten gaan gebruiken om het gebruik van fossiele brandstoffen en de bijbehorende koolstofdioxide uitstoot terug te dringen. Installatie van duurzame energieopwekkings-capaciteit (en opslag) kan de groeiende energievraag niet bijbenen.

Download hier het hele artikel