Day

februari 6, 2019
Een beschouwing over de illusie van de huidige transitie naar een duurzame wereld op basis van cijfers over het huidige en het verwachte energieverbruik en koolstofdioxide uitstoot. We zullen veel minder energie moeten gaan gebruiken om het gebruik van fossiele brandstoffen en de bijbehorende koolstofdioxide uitstoot terug te dringen. Installatie van duurzame energieopwekkings-capaciteit (en opslag)...
Read More