Onderzoek naar Smart integrated Decentralised Energy Systems (SIDES)

jul 2022- juni 2023

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een concept voor slimme geïntegreerde decentrale energiesystemen (SIDES) gericht op energiegemeenschappen in dorpen en wijken. Het project houdt zich bezig met het onderzoeken en conceptualiseren van schaalbare technische oplossingen (hardware + softwaresysteem), in kaart brengen van het juridische kader, uitvoeren van een marktverkenning + netwerkverkenning, en er wordt een inschatting gemaakt van de economische haalbaarheid van SIDES en op welke wijze deze systemen kunnen bijdragen tot stimulering van de lokale economie.

In samenwerking met Ynovio (Ynovio.nl) op basis van een kennisontwikkelingsaanvraag bij SNN.