Onderzoek naar Smart integrated Decentralised Energy Systems (SIDES)

jul 2022- juni 2023

Energiespecialisten vanuit vele werkvelden zijn het eens over het feit dat het energiesysteem van nu nog grondig zal veranderen tot aan 2050. Vergaande elektrificatie, op basis van hernieuwbare energiebronnen, en digitalisatie van het net staan centraal. Belangrijke veranderingen zijn de toenemende mate van variabiliteit in energieopwekking en de flexibiliteit van afnemers. Energieopslag vormt de sleutel tot een robuust energiesysteem, of dit nu in de vorm van batterijen, waterstof, thermische energie of andere wijze zal plaatsvinden.

Dit project is een studie gericht op de actuele stand van zaken in de ontwikkeling van slimme geïntegreerde decentrale energiesystemen (SIDES) gericht op energiegemeenschappen in dorpen en wijken. Het project omvat concepten, technische oplossingen (hardware + softwaresysteem), het in kaart brengen van het juridische kader, uitvoeren van een markt/netwerkverkenning, en er is gekeken naar de bouwstenen voor business cases voor lokale energie systemen.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met Ynovio (Ynovio.nl) op basis van een kennisontwikkelingsaanvraag bij SNN.