Studie naar emissie van broeikassen uit veengebieden

nov. 2022 – dec. 2022

Burostudie naar effecten van beheersmaatregelen op CO2 uitstoot uit veengebieden. Inventarisatie van huidige kennis. In semenwerking met Altenburg & Wymenga en Witteveen+Bos.

(foto: Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht & Venen U.A.)