Ontwikkeling duurzaam dorp Reahûs

Onderwerp: Energie onafhankelijk

In samenwerking met: Energiecoöperatie Reahûs, The Early Birds

Ontwikkeling van plannen voor het dorp Reahûs (gem. Súdwest-Fryslân) dat in haar eigen duurzame energie voorziet en als onafhankelijk ‘energie-eiland’ kan opereren.

Doorlopend: januari 2021