Aquathermie en de warmtetransitie in Fryslân / Wetterwaarmte – jout enerzjy oan de Fryske ekonomy

Onderwerp: Warmtetransitie

In opdracht van Provinsje Fryslân

Achtergrondinformatie t.b.v. beleidsvisie warmtetransitie Fryslân. Analyse van warmtetechnieken die in Fryslân toegepast kunnen worden als alternatieve bron voor ruimteverwarming. Inschatting benodigde investeringen voor aquathermie.

Afgerond: December 2020