Overzicht Bodemindicatoren SoilBeat

Galama Sustainable Solutions werkt op dit moment aan de afronding van een goed overzicht van ‘Regeneratieve bodemindicatoren’ voor de SoilBeat software.

Er zijn veel manieren om naar de bodem en het bodemleven te kijken en afhankelijk van de vraag kunnen er verschillende methoden worden gebruikt. Over het algemeen is de primaire interesse om de bodemkwaliteit of bodemgezondheid te verbeteren. Een boer of landeigenaar wil inzicht krijgen over 1) de actuele staat van de bodem en 2) in welke richting een bodem zicht ontwikkeld (verslechterd of verbeterd de bodemkwaliteit?). Tijdens dit project dat uitgevoerd wordt in opdracht van SoilBeat zijn vele (>150) manieren om naar een bodem te kijken verzameld, geordend en gecategoriseerd.

Het is de kunst om uit deze lange lijst juist die parameters te selecteren die duidelijkheid kunnen brengen over de algehele staat van de bodem en de ontwikkeling hiervan. In het kader van regeneratieve landbouw is het doel van bodemmetingen om erachter te komen wat de bodem en het bodemleven nodig heeft om op natuurlijke wijze (zonder chemicaliën) landbouw en biodiversiteit optimaal te ondersteunen. Met input van de adviseurs van CO2L Farming Advies is een selectie gemaakt van parameters en zijn streefwaarden voor deze indicatoren geïnventariseerd. Het effect van beïnvloeden van een enkele parameter in de totale balans is heel moeilijk te voorspellen. AI en machine learning kunnen goede tools zijn om relaties tussen bodemindicatoren, actoren en systeemfuncties te identificeren die niet direct voor de hand liggen. De streefwaarden voor de geselecteerde indicatoren kunnen dienen als startwaarden voor slimme AI functies in de SoilBeat software.

Dit project zal bijdragen aan het doen van zinvolle analyses, het leggen van niet voor de hand liggende relaties in landbouw(eco)systemen en vorming van onafhankelijk en regeneratief bodemadvies aan boeren en landeigenaren.