Day

februari 21, 2024
Galama Sustainable Solutions werkt op dit moment aan de afronding van een goed overzicht van ‘Regeneratieve bodemindicatoren’ voor de SoilBeat software. Er zijn veel manieren om naar de bodem en het bodemleven te kijken en afhankelijk van de vraag kunnen er verschillende methoden worden gebruikt. Over het algemeen is de primaire interesse om de bodemkwaliteit...
Read More
Het is tijd voor een omschakeling in het denken over landbouw, een paradigmaverschuiving. Het is tijd voor een agrarisch systeem dat het gouden zonlicht de wereld laat vergroenen: ‘de GoudGroene transitie’. In deze publicatie geeft Oane Galama een beschouwing met perspectief voor echt duurzame landbouw en een duidelijke visie op de benodigde ontwikkelrichting van de...
Read More
Dit adviesrapport is geschreven als een ambitieuze mogelijkheid tot verdere samenwerking waarbij herstellen van bodemleven en daarbij behorende ecosysteemdiensten centraal staan. De grond laten werken voor het bedrijf en tegelijkertijd meer ruimte maken voor (bodem)leven in het bedrijf en daarmee ook voor biodiversiteit. Natuurlijke weerbaarheid opbouwen, het natuurlijke productievermogen van de grond opbouwen, verbetering van...
Read More