Rapport Samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij bij Piaam, 2023

Dit adviesrapport is geschreven als een ambitieuze mogelijkheid tot verdere samenwerking waarbij herstellen van bodemleven en daarbij behorende ecosysteemdiensten centraal staan. De grond laten werken voor het bedrijf en tegelijkertijd meer ruimte maken voor (bodem)leven in het bedrijf en daarmee ook voor biodiversiteit. Natuurlijke weerbaarheid opbouwen, het natuurlijke productievermogen van de grond opbouwen, verbetering van de vochtopname en regulatiecapaciteit, input verminderen en vermindering van belasting op het milieu door afspoeling en uitspoeling.

klik hier voor het downloaden van een pdf van de publicatie: 202310 GSS_CO2L Regeneratieve integratie Piaam

Dit project is gedurende 2023 in opdracht van, en in samenwerking met CO2L Farming Advies uitgevoerd. GSS heeft de rapportage en projectleiding verzorgt.