Duurzaamheidsanalyse van de melkveehouderij en landbouw in Nederland

Onderwerp: Energiekringlopen in de landbouw

Eigen onderzoek, in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen

Een uitgebreide systeemanalyse van de zuivelsector en voedselproductieketen vanuit duurzaamheidsoogpunt. Energiekringlopen staan centraal en ecologische, sociale, technische en economische aspecten van duurzaamheid worden behandeld. Tenslotte worden randvoorwaarden voor een duurzame voedselproductie geschetst.

In ontwikkeling: juni 2020