LIFE Waterwarmth / verkenning Europees onderzoektraject LIFE

Onderwerp: Aquathermie

In opdracht van Provinsje Fryslân

Verkenning van de state-of-the-art van aquathermie, bijeenbrengen consortium voor Europese aanvraag. Regie en meeschrijven aan het projectvoorstel.

Afgerond: oktober 2020