Day

juni 13, 2020
Onderwerp: Energiekringlopen in de landbouw Eigen onderzoek, in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen Een uitgebreide systeemanalyse van de zuivelsector en voedselproductieketen vanuit duurzaamheidsoogpunt. Energiekringlopen staan centraal en ecologische, sociale, technische en economische aspecten van duurzaamheid worden behandeld. Tenslotte worden randvoorwaarden voor een duurzame voedselproductie geschetst. In ontwikkeling: juni 2020
Read More