Eindrapportage Libjende Lânbou It Heidenskip

Eindrapportage van het boerenexperiment: Libjende Lânbou It Heidenskip, waarin de bodemgezondheid uitgebreid wordt behandeld binnen de context van het melkveebedrijf. Resultaten van bodemgezondheidsindicatoren van een conventioneel bedrijf, biologisch bedrijf en bedrijf in omschakeling.

20240529 GSS LLHS Eindrapportage