Projecten bodemgezondheid 2024-2025

GSS werkt momenteel bij vijf boeren aan onderzoeksprojecten op het vlak van mineralenbalans in de bodem, activiteit van het bodemleven en gewasgezondheid. Een project richt zich specifiek op minerale voeding van het gewas en afbouw van bestrijdingsmiddelengebruik. Binnen de projecten wordt samengewerkt met de adviseurs van CO2L farming, de RUG en Soilbeat.