Day

december 25, 2020
Onderwerp: Warmtetransitie In opdracht van Provinsje Fryslân Achtergrondinformatie t.b.v. beleidsvisie warmtetransitie Fryslân. Analyse van warmtetechnieken die in Fryslân toegepast kunnen worden als alternatieve bron voor ruimteverwarming. Inschatting benodigde investeringen voor aquathermie. Afgerond: December 2020
Read More