By

Galama@SUSsolutions
nov. 2022 – dec. 2022 Burostudie naar effecten van beheersmaatregelen op CO2 uitstoot uit veengebieden. Inventarisatie van huidige kennis. In semenwerking met Altenburg & Wymenga en Witteveen+Bos. (foto: Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht & Venen U.A.)
Read More
jul 2022- juni 2023 Dit project richt zich op de ontwikkeling van een concept voor slimme geïntegreerde decentrale energiesystemen (SIDES) gericht op energiegemeenschappen in dorpen en wijken. Het project houdt zich bezig met het onderzoeken en conceptualiseren van schaalbare technische oplossingen (hardware + softwaresysteem), in kaart brengen van het juridische kader, uitvoeren van een marktverkenning...
Read More
feb. 2022 – nov. 2022 Ontwikkeling en indiening van een Interreg North Sea aanvraag (WaterWarmth) op het gebied van aquathermie en energiegemeenschappen. Samenstellen van een consortium bestaande uit 20 partners uit 6 landen uit het Interreg Noordzee gebied. In opdracht van Provinsje Fryslân. “WaterWarmth aims to raise awareness on the potential of sustainable heating and...
Read More
AReNA is een platform voor agroecologie, regeneratieve en natuurgedreven landbouw in Noord Nederland dat op dit moment wordt ontwikkeld door verschillende partijen (waaronder Galama Sustainable Solutions). Hier vind u een leaflet en een korte omschrijving van AReNA in de vorm van een flyer.
Read More
Presentatie (Energy talk) over de ambitie van Provinsje Fryslân op het gebied van aquathermie en energiegemeenschappen op hét duurzame energienetwerk evenement van de EU. Ter voorbereiding op Europese projecten (Interreg/Life/Horizon). Presentatie wordt gehouden op 28 Oktober 2021, 14:15-14:45, in opdracht en in samenwerking met Provinsje Fryslân. https://eusew.eu/energy-talks  
Read More
Omdat wij een duurzame wereld voor ogen hebben en inzien dat duurzame landbouw de basis van elke duurzame civilisatie is, werken wij actief mee aan de oprichting van ARENA. Dit is een innovatie-platform op het gebied van regeneratieve landbouw: een brug tussen boeren en wetenschappers, tussen academische concepten en de praktijk van alle dag. Ook...
Read More
Onderwerp: Energietransitie In opdracht van Provinsje Fryslân, in samenwerking met: New Energy Coalition Ontwikkeling van een integrale energietransitie visie voor de provincie Fryslân waarin energie, warmte, landbouw, water en materialen worden meegenomen. Afgerond: December 2021
Read More
Onderwerp: Energie onafhankelijk In samenwerking met: Energiecoöperatie Reahûs, The Early Birds Ontwikkeling van plannen voor het dorp Reahûs (gem. Súdwest-Fryslân) dat in haar eigen duurzame energie voorziet en als onafhankelijk ‘energie-eiland’ kan opereren. Doorlopend: januari 2021
Read More
Onderwerp: Warmtetransitie In opdracht van Provinsje Fryslân Achtergrondinformatie t.b.v. beleidsvisie warmtetransitie Fryslân. Analyse van warmtetechnieken die in Fryslân toegepast kunnen worden als alternatieve bron voor ruimteverwarming. Inschatting benodigde investeringen voor aquathermie. Afgerond: December 2020
Read More
Onderwerp: Aquathermie In opdracht van Provinsje Fryslân Verkenning van de state-of-the-art van aquathermie, bijeenbrengen consortium voor Europese aanvraag. Regie en meeschrijven aan het projectvoorstel. Afgerond: oktober 2020  
Read More
1 2