By

Galama@SUSsolutions
Dit project is gedurende 2023 in opdracht van, en in samenwerking met CO2L Farming Advies uitgevoerd. GSS heeft de rapportage en projectleiding verzorgt. Het uiteindelijk adviesrapport (pdf rapportage) is geschreven als een ambitieuze mogelijkheid tot verdere samenwerking waarbij herstellen van bodemleven en daarbij behorende ecosysteemdiensten centraal staan. De grond laten werken voor het bedrijf en...
Read More
Een Engels geschreven stuk over regeneratieve landbouw en achtergrond hiervan. Fundamentele inzichten in natuurgedreven landbouw en hoe landbouw past binnen het levende systeem. Hoe kunnen we energie in de bodem brengen om de gehele voedselpiramide, die vele trofische niveaus hoog is en ontelbare functies en relaties kent, van energie te voorzien. Hoe kunnen we ons...
Read More
Van juli 2022 t/m mei 2023 werkten we aan een project op het gebied van slimme lokale energiesystemen. Dit leverde een uitgebreide rapportage op waarin we ingingen op de concepten, experimentele projecten, hardware, software, actuele ontwikkelingen, juridische kaders, de operationele modellen, businesscases en het potentieel. Een rapport met vele sleutelinzichten in de energietransitie. Neem contact...
Read More
Galama Sustainable Solutions werkt op dit momemnt aan verschillende praktijkprojecten op het vlak van regeneratieve landbouw waarin onderzoek naar bodemleven en herstel hiervan centraal staat. Produceren op basis van de natuurlijke kracht van het landschap met weinig kosten aan de aanvoer- en oplossingenkant en vele baten voor boer, vee en ecosysteem.
Read More
Het project ‘WaterWarmth’ (omvang 8 miljoen) dat Galama Sustainable Solutions in opdracht van de provinsje Fryslân heeft ontwikkeld is goedgekeurd en zal in de zomer van 2023 worden opgestart. We zijn er trots op dat project, waarvan de aanvraag volledig is geschreven door GSS, we het consortium bestaande uit 22 partners uit 6 landen hebben...
Read More
Rapportage met actuele inzichten uit de wetenschappelijke literatuur over vorming en behoudt van bodem organische stof en de implicaties voor graslandbeheer in het veenweidegebied Deze literatuurstudie op het gebied van bodem organische stof en regeneratief bodembeheer is door Galama Sustainable Solutions uitgevoerd als onderdeel van de ‘verkenning koolstofvastlegging en broeikasgasemissiereductie in veenweide – effecten van...
Read More
apr. 2022 – dec. 2022 Meewerken met de ontwikkeling en indiening van een Interreg North West aanvraag (AquaCOM) op het gebied van aquathermie en energiegemeenschappen. Samenstellen van een consortium bestaande uit 9 partners uit 5 landen uit het Interreg North-West Europe gebied. In opdracht van Provinsje Fryslân, o.l.v. Ballyhoura Development CLG. “AquaCom aims to enable...
Read More
nov. 2022 – dec. 2022 Burostudie naar effecten van beheersmaatregelen op CO2 uitstoot uit veengebieden. Inventarisatie van huidige kennis. In semenwerking met Altenburg & Wymenga en Witteveen+Bos. (foto: Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht & Venen U.A.)
Read More
jul 2022- juni 2023 Energiespecialisten vanuit vele werkvelden zijn het eens over het feit dat het energiesysteem van nu nog grondig zal veranderen tot aan 2050. Vergaande elektrificatie, op basis van hernieuwbare energiebronnen, en digitalisatie van het net staan centraal. Belangrijke veranderingen zijn de toenemende mate van variabiliteit in energieopwekking en de flexibiliteit van afnemers....
Read More
feb. 2022 – nov. 2022 Ontwikkeling en indiening van een Interreg North Sea aanvraag (WaterWarmth) op het gebied van aquathermie en energiegemeenschappen. Samenstellen van een consortium bestaande uit 20 partners uit 6 landen uit het Interreg Noordzee gebied. In opdracht van Provinsje Fryslân. “WaterWarmth aims to raise awareness on the potential of sustainable heating and...
Read More
1 2 3