Category

Publicaties
Van juli 2022 t/m mei 2023 werkte Galama Sustainable Solutions aan een project op het gebied van slimme lokale energiesystemen. Dit leverde een uitgebreide rapportage op waarin we ingingen op de concepten, experimentele projecten, hardware, software, actuele ontwikkelingen, juridische kaders, de operationele modellen, businesscases en het potentieel. Een rapport met vele sleutelinzichten in de energietransitie....
Read More
Het is tijd voor een omschakeling in het denken over landbouw, een paradigmaverschuiving. Het is tijd voor een agrarisch systeem dat het gouden zonlicht de wereld laat vergroenen: ‘de GoudGroene transitie’. In deze publicatie geeft Oane Galama een beschouwing met perspectief voor echt duurzame landbouw en een duidelijke visie op de benodigde ontwikkelrichting van de...
Read More
Dit adviesrapport is geschreven als een ambitieuze mogelijkheid tot verdere samenwerking waarbij herstellen van bodemleven en daarbij behorende ecosysteemdiensten centraal staan. De grond laten werken voor het bedrijf en tegelijkertijd meer ruimte maken voor (bodem)leven in het bedrijf en daarmee ook voor biodiversiteit. Natuurlijke weerbaarheid opbouwen, het natuurlijke productievermogen van de grond opbouwen, verbetering van...
Read More
Rapportage met actuele inzichten uit de wetenschappelijke literatuur over vorming en behoudt van bodem organische stof en de implicaties voor graslandbeheer in het veenweidegebied Deze literatuurstudie op het gebied van bodem organische stof en regeneratief bodembeheer is door Galama Sustainable Solutions uitgevoerd als onderdeel van de ‘verkenning koolstofvastlegging en broeikasgasemissiereductie in veenweide – effecten van...
Read More
AReNA is een platform voor agroecologie, regeneratieve en natuurgedreven landbouw in Noord Nederland dat op dit moment wordt ontwikkeld door verschillende partijen (waaronder Galama Sustainable Solutions). Hier vind u een leaflet en een korte omschrijving van AReNA in de vorm van een flyer.
Read More
De levenscyclusanalyse wordt steeds vaker gebruikt om het effect van een product op het milieu te laten zien. Een andere methode is gebaseerd op (macro) economische invoer-uitvoer tabellen. In dit artikel leert u over de methoden die gebruikt worden om milieudruk in getallen uit te drukken. Product data technologie kan helpen de benodigde informatie te...
Read More
Na het lezen van dit artikel weet u wat meer over duurzaamheid en hoe dat verschilt van alleen uw koolstofdioxide uitstoot. Op vele manieren oefenen we druk uit op het milieu en deze druk is veel groter dan uw directe, zichtbare, milieu-impact doet vermoeden. Het grootste gedeelte is namelijk verborgen in onze indirecte invloed als...
Read More
Onderzoeksrapport over duurzame waterstofproductie en vooruitblik naar de nabije toekomst. Inclusief uitgebreide samenvatting. Na het lezen van dit artikel weet u precies waar u over praat als het over waterstof gaat. Daarnaast kunt u haarfijn uitleggen waarom duurzaam geproduceerde waterstof fossiele brandstoffen niet kunnen vervangen en voor welke toepassingen waterstoftechnologie interessant kan zijn. Download hier het...
Read More
Na het lezen van dit artikel bent u een expert op het gebied van aardgas in Nederland. Op een luchtige manier raakt u bekend met aardgaswinning en de bijbehorende terminologie. Aan de hand van cijfers en enkele goed te volgen berekeningen worden verrassende inzichten gegeven. Bij het volgende gesprek over het dichtdraaien van de gaskraan...
Read More
Een beschouwing over de illusie van de huidige transitie naar een duurzame wereld op basis van cijfers over het huidige en het verwachte energieverbruik en koolstofdioxide uitstoot. We zullen veel minder energie moeten gaan gebruiken om het gebruik van fossiele brandstoffen en de bijbehorende koolstofdioxide uitstoot terug te dringen. Installatie van duurzame energieopwekkings-capaciteit (en opslag)...
Read More