Category

Projecten
Galama Sustainable Solutions werkt op dit momemnt aan verschillende praktijkprojecten op het vlak van regeneratieve landbouw waarin onderzoek naar bodemleven en herstel hiervan centraal staat. Produceren op basis van de natuurlijke kracht van het landschap met weinig kosten aan de aanvoer- en oplossingenkant en vele baten voor boer, vee en ecosysteem.
Read More
Het project ‘WaterWarmth’ (omvang 8 miljoen) dat Galama Sustainable Solutions in opdracht van de provinsje Fryslân heeft ontwikkeld is goedgekeurd en zal in de zomer van 2023 worden opgestart. We zijn er trots op dat project, waarvan de aanvraag volledig is geschreven door GSS, we het consortium bestaande uit 22 partners uit 6 landen hebben...
Read More
apr. 2022 – dec. 2022 Meewerken met de ontwikkeling en indiening van een Interreg North West aanvraag (AquaCOM) op het gebied van aquathermie en energiegemeenschappen. Samenstellen van een consortium bestaande uit 9 partners uit 5 landen uit het Interreg North-West Europe gebied. In opdracht van Provinsje Fryslân, o.l.v. Ballyhoura Development CLG. “AquaCom aims to enable...
Read More
nov. 2022 – dec. 2022 Burostudie naar effecten van beheersmaatregelen op CO2 uitstoot uit veengebieden. Inventarisatie van huidige kennis. In semenwerking met Altenburg & Wymenga en Witteveen+Bos. (foto: Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht & Venen U.A.)
Read More
jul 2022- juni 2023 Energiespecialisten vanuit vele werkvelden zijn het eens over het feit dat het energiesysteem van nu nog grondig zal veranderen tot aan 2050. Vergaande elektrificatie, op basis van hernieuwbare energiebronnen, en digitalisatie van het net staan centraal. Belangrijke veranderingen zijn de toenemende mate van variabiliteit in energieopwekking en de flexibiliteit van afnemers....
Read More
feb. 2022 – nov. 2022 Ontwikkeling en indiening van een Interreg North Sea aanvraag (WaterWarmth) op het gebied van aquathermie en energiegemeenschappen. Samenstellen van een consortium bestaande uit 20 partners uit 6 landen uit het Interreg Noordzee gebied. In opdracht van Provinsje Fryslân. “WaterWarmth aims to raise awareness on the potential of sustainable heating and...
Read More
Presentatie (Energy talk) over de ambitie van Provinsje Fryslân op het gebied van aquathermie en energiegemeenschappen op hét duurzame energienetwerk evenement van de EU. Ter voorbereiding op Europese projecten (Interreg/Life/Horizon). Presentatie wordt gehouden op 28 Oktober 2021, 14:15-14:45, in opdracht en in samenwerking met Provinsje Fryslân. https://eusew.eu/energy-talks  
Read More
Omdat wij een duurzame wereld voor ogen hebben en inzien dat duurzame landbouw de basis van elke duurzame civilisatie is, werken wij actief mee aan de oprichting van ARENA. Dit is een innovatie-platform op het gebied van regeneratieve landbouw: een brug tussen boeren en wetenschappers, tussen academische concepten en de praktijk van alle dag. Ook...
Read More
Onderwerp: Energietransitie In opdracht van Provinsje Fryslân, in samenwerking met: New Energy Coalition Ontwikkeling van een integrale energietransitie visie voor de provincie Fryslân waarin energie, warmte, landbouw, water en materialen worden meegenomen. Afgerond: December 2021
Read More
Onderwerp: Energie onafhankelijk In samenwerking met: Energiecoöperatie Reahûs, The Early Birds Ontwikkeling van plannen voor het dorp Reahûs (gem. Súdwest-Fryslân) dat in haar eigen duurzame energie voorziet en als onafhankelijk ‘energie-eiland’ kan opereren. Doorlopend: januari 2021
Read More
1 2