Category

Projecten
Onderwerp: Energietransitie In opdracht van Provinsje Fryslân, in samenwerking met: New Energy Coalition Ontwikkeling van een integrale energietransitie visie voor de provincie Fryslân waarin energie, warmte, landbouw, water en materialen worden meegenomen. Afgerond: December 2021
Read More
Onderwerp: Energie onafhankelijk In samenwerking met: Energiecoöperatie Reahûs, The Early Birds Ontwikkeling van plannen voor het dorp Reahûs (gem. Súdwest-Fryslân) dat in haar eigen duurzame energie voorziet en als onafhankelijk ‘energie-eiland’ kan opereren. Doorlopend: januari 2021
Read More
Onderwerp: Warmtetransitie In opdracht van Provinsje Fryslân Achtergrondinformatie t.b.v. beleidsvisie warmtetransitie Fryslân. Analyse van warmtetechnieken die in Fryslân toegepast kunnen worden als alternatieve bron voor ruimteverwarming. Inschatting benodigde investeringen voor aquathermie. Afgerond: December 2020
Read More
Onderwerp: Aquathermie In opdracht van Provinsje Fryslân Verkenning van de state-of-the-art van aquathermie, bijeenbrengen consortium voor Europese aanvraag. Regie en meeschrijven aan het projectvoorstel. Afgerond: oktober 2020  
Read More
Onderwerp: Energiekringlopen in de landbouw Eigen onderzoek, in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen Een uitgebreide systeemanalyse van de zuivelsector en voedselproductieketen vanuit duurzaamheidsoogpunt. Energiekringlopen staan centraal en ecologische, sociale, technische en economische aspecten van duurzaamheid worden behandeld. Tenslotte worden randvoorwaarden voor een duurzame voedselproductie geschetst. In ontwikkeling: juni 2020
Read More
1 2